بهداشتی و درمانی

مرکز فوریتهای پزشکی

مرکز فوریت های پزشکی (اورژانس ۱۱۵) تهران پروژه ای در ۸ طبقه و حدود ۵۵۰۰ مترمربع زیربنا با اسکلت بتنی و طراحی قاب خمشی به همراه دیوار برشی در زمان مقرر و بدون تاخیر احداث گردید.
با توجه به ارائه و تائید پیشنهاد اجرای دیوار حائل سازه بصورت Top Down توسط تیم مهندسی این شرکت، ارزش افزوده ای شامل کاهش هزینه تمام شده پروژه از طریق حذف مقاوم سازی دیواره گود به روش نیلینگ و همچنین کاهش زمان اجرای پروژه ایجاد گردید.

زیرساخت های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی این مجموعه بدلیل درجه اهمیت بالای پروژه، متناسب با کاربری بی وقفه و شبانه روزی جهت خدمت رسانی بعنوان مرکز مدیریت بحران و اورژانس تهران انجام پذیرفته و پس از افتتاح این مرکز توسط وزیر محترم بهداشت و رئیس اورژانس کشور در حال بهره برداری می باشد.

مشخصات پروژه

۱. نام پروژه: مرکز فوریتهای پزشکی (مرکز اورژانس تهران)
۲. کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳. تاریخ شروع: ۱۳۸۸
۴. مساحت (مترمربع): ۵۴۴۵
۵. تعداد طبقات: 8
۶. نوع سازه: بتنی