بهداشتی و درمانی

بیمارستان ۱۲۲ تختخوابی زنان آرش
به منظور توسعه و تکمیل بیمارستان روئین تن آرش و افزایش بهره وری و خدمات ارائه شده، پروژه تکمیل بخش های مختلف این بیمارستان با طراحی و نظارت مهندسین مشاور فردافن پارس و با تکنولوژی های برتر و روزآمد اجرا گردید.

   عملیات اجرایی پروژه شامل بخش های زیر است:

   - احداث اتاق های جراحی و زایمان – اجرای اتاق های درد و زایمان در آب که در سالهای اخیر در بیمارستان های تخصصی زنان لحاظ می گردد.
   - بخش درمانگاه و کلینیک
   - بخش VIP به منظور ارائه خدمات ویژه و توریست درمانی
   - بخش آشپزخانه و رستوران
   - توسعه موتورخانه و تکمیل اتاق محل استقرار هوارسان ها
   مشخصات پروژه

   ۱. نام پروژه: بیمارستان ۱۲۲ تختخوابی زنان آرش
   ۲. کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران
   ۳. تاریخ شروع: ۱۳۸۷
   ۴. مساحت (مترمربع): ۲۵۰۰
   ۵. تعداد طبقات: 6
   ۶. نوع سازه: بتنی