بهداشتی و درمانی

بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهید رهنمون
پروژه بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهید رهنمون به مساحت زیربنای ۳۵۰۰ متر مربع و در ۹ طبقه شامل تکمیل عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، موتورخانه، محوطه سازی، حصارکشی و اجرای سالن آمفی تئاتر بعنوان مرکز ترومای شهر یزد در اواخر تیر ماه سال ۱۳۹۴ آغاز و در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ با حضور وزیر محترم بهداشت و سایر مسئولین افتتاح گردید.
آنچه این پروژه را شاخص می سازد این است که با وجود عدم تطابق پیشرفت پروژه با برنامه زمانبندی در مرحله اول و موانع موجود در مرحله تکمیل پیش از تحویل پروژه جهت به این شرکت جهت تکمیل، با حضور این شرکت به عنوان آخرین پیمانکار پروژه، بهره برداری بهنگام پروژه بر اساس برنامه زمانی وزارت بهداشت و سایر مسئولین محقق گردید.
در این راستا اجرای موتورخانه مرکزی و نصب تجهیزات پزشکی در مدت ۲.۵ ماه که پنج ماه زودتر از موعد تعیین شده توسط کارفرمای محترم بود، صورت پذیرفت و لذا راه اندازی بیمارستان طبق برنامه زمانبندی، نگرانی های کارفرمای محترم را برطرف نمود.
سایر عملیات اجرایی شامل اجرای سیستم BMS، هتلینگ لابی، احداث و تجهیز آمفی تاتر به ظرفیت ۳۰۰ نفر، طراحی و اجرای محوطه برای سهولت دسترسی و پذیرش مراجعین، سیستم شبکه و فیبر نوری و اتصال و فراهم سازی امکان اتصال به شبکه اصلی استان و یکپارچه سازی مدیریت خدمات و ... نیز در زمان تعیین شده و مطابق اهداف پروژه تحویل گردید.
موتورخانه اصلی بیمارستان شامل چیلر های جذبی شعله مستقیم به ظرفیت ۵۰۰ تن تبرید و دیگهای بخار و آب گرم می باشد. همچنین سیستم های تامین و توزیع سوخت، برق و آب برای بهره برداری در زمان شرایط اضطراری و بحران طراحی و اجرا شده است. نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات و سیستم ها تنها طی دو ماه به انجام رسیده است.

مشخصات پروژه

۱. نام پروژه: تکمیل بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهید رهنمون
۲. کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
۳. تاریخ شروع: ۱۳۹۴
۴. مساحت (مترمربع): ۳۵۰۰۰
۵. تعداد طبقات: 9
۶. نوع سازه: بتنی