مسئولیت اجتماعی

همه گیری ویروس کرونا
اقدامات بنای راستین در پاندمی جهانی و شیوع بیماری کرونا COVID-19

در شرایط اضطراری حاکم بر جهان که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود، بنای راستین هم راستا با اقدامات ملی و بین المللی و برای حفظ سلامت و پشتیبانی از کارکنان و همکاران خود در دفاتر و پروژه ها، نسبت به اتحاذ سیاست هاو بازخود متناسب اقدام نموده، تا سهم خود را در کاهش اثرات منفی این معضل جهانی بر جامعه خود ایفا نماید.
موارد زیر بخشی از اقدامات این شرکت در این راستا و برای مدیریت شرایط فعلی می باشد:
ماتهدید ناشی از شرایط فعلی را بسیار جدی می دانیم و معتقدیم اقدامات تک تک ما برای نجات جامعه و تبدیل این تهدید به فرصت مهم و حیاتی است.

  • حمایت از سلامت جسمی و روانی کارکنان و فراهم سازی شرایط لازم و امکان کار از منزل و دورکاری
  • تلاش مستمر برای بورز بودن و استفاده از رویکرد ها، سخت افزارها و نرم افزارهای لازم برای فاهم سازی امکان ادامه فعالیت های شرکت

  • مراقبت و حمایت های مادی و معنوی از افراد مبتلا
  • اطلاع رسانی آخرین اطلاعات دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت از طریق شبکه های اجتماعی به کارکنان و افراد مرتبط با شرکت با هدف کمک به جلوگیری از انتشار مطالب نادرست

  • تعیین پروتکل های بهداشتی و مراقبتی جهت دفاتر کار بر اساس دستورالعمل آماده سازی محیط کار سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت برای ظاریطی که نیاز به مراجعه به دفاتر کاری وجود دارد
  • عضویت در کمپین نفس (مشارکت بخش خصوصی) برای کمک به بخش بهداشتی و درمانی کشور