خدمات و تخصص ها

دپارتمان مدیریت بهره برداری
برابر با تحقیقات صورت گرفته توسط واحد تحقیق و توسعه این شرکت از بیمارستان های مدرن و به روز دنیا هم اکنون تعاریف مدیریت بهره‌برداری از مراکز درمانی به دلیل پیشرفت های حاصل شده در تکنولوژی دچار تغییرات فروان گردیده است لذا به دلیل اهمیت نوع آوری در ایجاد رضایتمندی، افزايش كيفيت ارایه خدمات، کاهش هزینه های درمانی و استفاده بهینه از منابع و انرژی، افزایش بهره وری در بخش سلامت، این شرکت بخشی از فعالیت های خود را در این خصوص متمرکز نموده است.

برابر با اعلام سازمان برنامه و بودجه به تمامی دستگاه های دولتی مبنی بر ایجاد تغییر در ساختار مناقصات و انواع قرارداد ها و رویکرد های جدید مشارکت عمومی و خصوصی این شرکت نیز با ایجاد توانمندی در تمامی بخش ها تمرکز خود را  در این خصوص افزایش داده و با عقد تفاهم نامه‌های همکاری با فایننسر های داخلی و خارجی و شرکت‌های مدیریت بهره برداری مراکز درمانی که هم اکنون در کشور های اروپایی مشغول به فعالیت می باشند بستر اجرای انواع قرارداد های جدید را فراهم نموده است.

 در این راستا شرکت بنای راستین می تواند با عقد قرارداد های مدیریتی، بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی در حال خدمت رسانی و احداث را  به تکنولوژی و دانش روز دنیا مجهز و با ایجاد ارزش افزوده در مدیران و پرسنل داخلی و انتقال دانش و تجربه به دلسوزان عرصه بهداشت و درمان گامی موثر در این راستا بردارد و با کسب حداکثر نتایج با حداقل هزینه به صورت همزمان رضایتمندی بیمار و سودآوری مراکز بهداشتی و درمانی را به حداکثر برساند