مسئولیت اجتماعی

توسعه پایدار
در طول تاریخ تعاریف مختلفی برای مفهوم توسعه بیان گردیده که با گسترش دانش بشری این تعاریف به صورت دقیق تر و جامع تری در حال شکل گیری است. توسعه در اواسط قرن بیستم میلادی معادل با رشد اقتصادی و صنعتی شدن کشور ها بود اما با کسب تجارب مختلف در زمینه توسعه و با آشکار شدن ناتوان بودن توسعه صرفاً اقتصادی در ریشه کن کردن فقر، در قرن بیست و یکم مفهوم جدیدی در توسعه به عنوان پایداری توسعه مطرح گردید.
توسعه پایدار سه جنبه اساسی توسعه یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را با یکدیگر پیوند زده و توسعه یکپارچه را در گرو پیشرفت در سه جنبه مذکور منظور می کند.
دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰، که در سال ۲۰۱۵ تمامی اعضا سازمان ملل به آن متعهد شدند، طرحی مشترک برای رسیدن به صلح و رفاه عمومی در زمان حال و حفظ آن در آینده فراهم کرده است که در محوریت آن ۱۷ هدف توسعه پایدار قرار دارند که همه کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه را به اقدام فوری در بستر یک مشارکت جهانی دعوت می کنند. 

"توسعه پایدار نیازهای امروز را بدون آنکه توانایی نسلهای بعدی برای رفع نیازهایشان را به خطر بیندازد، مرتفع می کند."
برخلاف تعاریف سابق از توسعه، عملکرد صحیح و پیاده سازی اهداف توسعه پایدار نیازمند تغییراتی بنیادین در فهم ماهیت رابطۀ انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر می باشد.
حرکت در راستای اهداف توسعه پایدار و ساختن حال و آینده نیازمند سیاست گذاری های دقیقتر و جامع و تعهد بی قید شرط به تغییر در نگرش و نوآوری است.

با تغییر در روش طراحی، تامین و ساخت، ما در تلاشیم تا منابع طبیعی را به طور موثر حفظ کنیم، فرصت های ارزشمند اقتصادی و اجتماعی برای افراد، تجارت ها و جامعه بسازیم و سودآوری بالاتری (متناسب با تعاریف توسعه پایدار) برای مشتریان فراهم نماییم.
برای مشارکت در ساختن شهرهایی ایمن، پایدار و تاب آور، کمک به چرخه پایدار تولید و مصرف، رشد اقتصادی پایدار و کار پرثمر و مناسب برای همه، ما در شرکت بنای راستین بعنوان یکی از فعالان در  صنعت عمران و با توجه به درگیر بودن در هر سه جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه پایدار، تلاش مینماییم تا:

- با استفاده از تجربیات کسب شده به همراه طرح راه حلهای خلاقانه و مهندسی ارزش، در مهندسی، تامین، ساخت، بهره برداری و مدیریت پروژه های خود، ضمن تلاش برای کاهش اثرات نامناسب زیست محیطی، ایمنی، رشد و ارزش پایدار برای کلیه ذینفعان و افرادی که به هر نحوه با پروژه ها در طول زمان در ارتباط خواهند بود فراهم آوریم.
- با فراهم آوردن فرصت های مناسب و برابر رشد و یادگیری، به ساختن و پرورش ظرفیت کلیه همکاران خود کمک نماییم.

- ضمن ایجاد و حفظ محیط کاری که مشوق اخلاق، تعهد، رشد و احترام به محیط زیست، قوانین و استانداردها می باشد، این محیط کار پذیرای تنوع و تفاوت باشد.
- با استفاده از نیروها و پتانسیلهای محلی و احترام به ارزش ها و فرهنگ جامعه ای که میزبان پروژه ما خواهد بود، به رشد پتانسیل ها و ایجاد فرصت های ارزشمند اقتصادی و اجتماعی در آن جامعه کمک نماییم.
 
 
- با گسترش کارآفرینی در سطح کشور، نقشی در مسیر ریشه کن کردن فقر ایفا نماییم.
 
 
 
 
 

تجربه ما

اجرای موتورخانه خورشیدی ساختمان مرکز فوریتهای پزشکی

این شرکت در مرحله ساخت پیشنهاد استفاده از موتورخانه خورشیدی را در قالب مهندسی ارزش و در راستای استفاده بهینه از انرژی های پاک و تجدیدپذیر به مشاور و کارفرمای محترم ارائه داد که پس از تایید ایشان به مرحله اجرا رسید

Odoo • Text and Image