بهداشتی و درمانی

خانه بهداشت روستای کلین
با وجود آنکه خانه بهداشت اولیه روستای کلین تنها ۲۰ سال پیش ساخته شده بود، اما به دلیل استفاده از مصالح بی کیفیت و عدم توجه به مقررات و استاندارد های ایمنی و کیفیت، متاسفانه ساختمان امکان سرویس دهی به مراجعین را نداشت. برای فراهم کردن دسترسی مردم روستا به خدمات بهداشتی و درمانی اولیه و در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود، شرکت بنای راستین در بهار 1394، اقدام به تامین سرمایه، طراحی و ساخت خانه بهداشت جدید روستای کلین نمود. این پروژه بر اساس مصالح و تکنیک های مدرن و با کیفیت بالا طراحی گردید و تنها ۲ ماه پس از آغاز فرایند ساخت به اتمام رسیده و تحویل شد. این یک مدت بسیار کوتاه در مقایسه با پروژه های مشابه است که زمانی حداقل ۱۸ ماهه برای ساخت نیاز دارند. امید است این تجربه موفق برای سایر پروژه های مشابه در کشور برای تامین حداقل پوشش سلامت مورد نیاز اقشار آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد.