گالری

بهداشتی و درمانی
Odoo - Sample 2 for three columns
بیمارستان ۱۲۲ تختخوابی زنان آرش


تهران

Odoo - Sample 2 for three columns
بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی روانپزشکی فرشچیان

همدان

Odoo - Sample 2 for three columns
مجموعه بیمارستانی ۱۲۷ تختخوابی امام حسن مجتبی

کرج - نظرآباد

Odoo - Sample 2 for three columns
پزشکی قانونی ساوجبلاغ


ساوجبلاغ

Odoo - Sample 2 for three columns
خانه بهداشت روستای کلین


شهرستان ری - روستای کلین

Odoo - Sample 2 for three columns
طراحی و نظارت عالیه پروژه تخریب و بازسازی بخش ICU-C بیمارستان شهید دکتر لواسانی

تهران