درباره ما

خط مشی یکپارچه
شرکت ساختمانی بنای راستین در آبان ماه ۱۳۷۷ با انگیزه خدمت رسانی و نگرش فرامرزی در راستای احداث پروژه های بزرگ عام المنفعه و نیت اشتغال منابع انسانی بالقوه دانش  آموخته و فارغ از مدرک گرائی بنا نهاده شد.

شرکت بنای راستین با اتکا به اندوخته های علمی، تجارب فنی و منابع انسانی کارآمد از بدو تأسیس تا کنون و با بهره گیری از پیش نیازها و موارد ذیل مترصد است تا با ایجاد سازمان یادگیرنده و تأثیر گذار موفق به ارائه خدماتی نهادینه و ماندگار در راستای توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی و عمران و آبادانی جامعه گردد:

 • رعایت کامل الزامات بمنظور ارتقای کیفیت اجرائی پروژه ها در کلیه مقاطع ساخت، نگهداری و بهره برداری
 • بهره گیری از فن آوریها و مصالح نوین در صنعت ساختمان با رویکرد تقلیل زمان و هزینه ساخت، ارتقای کیفیت و بهینه سازی مصرف انرژی
 • دیدگاه مهندسی ارزش و مهندسی تغییر
 • تعامل صادقانه با کارفرمایان و مهندسان مشاور و کلیه طرفهای ذینفع
 • پایبندی به زمان بندی مناسب و کاهش زمان اجرای پروژه ها
 • بکار گیری منابع انسانی متخصص و کارآمد
 • تعامل و مشورت با صاحب نظران داخل و خارج سازمان بمنظور بروز رسانی اطلاعات و اهداف
 • تعامل و مشورت با صاحب نظران داخل و خارج سازمان بمنظور بروز رسانی اطلاعات و اهداف
 • رعایت ملاحظات زیست محیطی با رویکرد حفظ منابع طبیعی و حذف آلودگیها از مبدأ
 • کاهش هزینه های نهائی پروژه با دیدگاه سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )
 • کنترل و کاهش ریسکهای ایمنی و ارتقاء بهداشت شغلی در محیط کار

این شرکت با استقرار، اجرا و استمرار الزامات سیستمهای مدیریت یکپارچه (ISO 9001 : 2008 ، ISO 14001: 2004 و OHSAS 18001 : 2007) بهبود مستمر در حصول مقاصد فوق را تأکید و به همین جهت ضمن ابلاغ موارد و دعوت کلیه کارکنان به تلاش و کوشش در جهت تحقق آنها، بروز رسانی این خط مشی یکپارچه را نیز بنا به نیاز مورد بازنگری قرار خواهد داد.