خدمات و تخصص ها

تحقیق، توسعه و نوآوری
همانگونه که نیازهای روزانه ما همواره در حال تغییر هستند، شرکت های مهندسی نیز باید با بهبود روش های سنتی خود و استفاده از تکنولوژی های مدرن از حفظ جایگاه خود به عنوان سردمداران صنعت اطمینان حاصل کنند. مشتریان امروز خواهان راه حل ها ایمن تر، بهینه تر، پایدار تر و با کیفیت بالاتری هستند که محصول را در زمان کمتری برایشان فراهم نماید و این بدون "نوآوری" امکان پذیر نخواهد بود.
                 

شرکت بنای راستین برای حرکت بر اساس خط مشی خود همواره در تلاش است تا یک سازمان یادگیرنده و رو به رشد باشد و به نیازهای روز مشتریان و جامعه برای ارتقاء سطح فرآیندها، استفاده از تکنولوژی های روز و کیفیت خدمات پاسخ دهد. برای پاسخگویی به این تعهد ما سرمایه گذاری و تلاش خود را بخش تحقیق و توسعه سازمان به طور مستمر افزایش می دهیم.
نتیجه این تلاشها افزایش سطح کیفیت محصول، رضایتمندی مشتریان، بهینه سازی انرژی، ایمنی شغلی، استفاده از مصالح و تجهیزات جدید و طرح ریزی استراتژی ها، فرآیندها و روش های دقیق اجرای کار بوده است.