خدمات و تخصص ها

فرصت های سرمایه گزاری
یکی از اساسی ترین پارامترهای شکل گیری یک پروژه سودآوری و بهره وری طرح مورد نظر می باشد. در این راستا لازم است که طرح توجیهی (Feasibility Study) برای پروژه منظور گردد. این شرکت با در اختیار داشتن نیروی انسانی ماهر و کارآمد در بخش فاینانس و تفاهم نامه همکاری با شرکت های معتبر سرمایه گذاری خارجی و داخلی و با اشراف به مفاهیم اقتصادی و با تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی، پروژه های مختلف را از منظر سودآوری و بهره وری مورد آزمون قرار می دهد. بر اساس منویات این شرکت، سود و فایده، تنها در منفعت مالی نبوده بلکه خدمت رسانی نیز در این دسته قرار می گیرد. بنابراین در امکان سنجی هایی که توسط این شرکت انجام می پذیرد فـایده و بـهره در معنای جامع خود مورد نظر خواهد بود.

پس از بررسی طرح مورد نظر، مسئله مهم دیگر با توجه به شرایط فعلی کشور، تأمین مالی برای پروژه می باشد. همانطور که می دانیم سیاست های اقتصادی اخیر در کشور ما روند شکل گیری بسیاری از طرح ها در مراحل مختلف را دگرگون کرده است. در همین راستا تحولات زیادی در نوع قراردادهای کشور و جایگزین شدن قراردادهای پیشین با انواع نوین آن مانند BOO، BOT و ... پدید آمده است. قراردادهای جدید، ضمن تسهیل روند جذب سرمایه توسط سرمایه پذیر، باعث افزایش کیفیت پروژه به دلیل اجرا در بخش خصوصی و نداشتن محدودیت های قوانین پیمان های دولتی نیز شده است. در این قراردادها فوایدی همچون ایجاد گردش مالی بهتر و جذب سرمایه گذاران، ایجاد ارزش افزوده برای پیشرفت اقتصادی کشور، ایجاد یکپارچگی و انسجام بین ارکان پروژه، بهینه سازی طرح و ... حاصل می گردد.

در این قراردادها ریسک پروژه برای سرمایه پذیر (کارفرما) کاهش پیدا کرده و به کنسرسیوم (متشکل از شرکت های سرمایه گذاری، طراحی، پیمانکار و بهره بردار) منتقل می گردد. در عوض به دلیل انسجام در مراحل طراحی و ساخت، پروژه از سرعت و کیفیت مطلوب تری برخوردار خواهد بود. همچنین این هماهنگی و انسجام بین ارکان مختلف پروژه، مانع از بروز دوباره کاری های احتمالی پروژه، که معمولاً بار مالی سنگینی را تحمیل می کند، خواهد شد.

با توجه به تسهیل مسیر سرمایه گذاری در کشور به وسیله چنین قراردادهایی که در بالا ذکر گردید، تجزیه و تحلیل و امکان سنجی اقتصادی پروژه بسیار اساسی و تعیین کننده خواهد بود که می بایست به ارائه یک مدل مالی منسجم بیانجامد. مدل مالی ای که با منظور نمودن تأمین نقدینگی پروژه توسط سرمایه گذاران در مراحل مختلف پروژه به صورت واضح و مشخص، چالش کمبود منابع مالی و نقدینگی را، که در بیشتر پروژه های فعلی کشور به چشم می خورد، برطرف خواهد نمود.

علاوه بر پروژه های دولتی که نیاز به تأمین مالی دارند، این شرکت جهت خدمت رسانی به موطن خویش و جهت ارتقاء سطح آسایش و رفاه مردم، با بررسی جامعه شناختی و آماری و با توجه به نیازهای اقشار مختلف اجتماع، پروژه های بدیع و خلّاقانه با بهره وری اقتصادی را جهت رفع نیازها تعریف می کند. در این راستا شرکت پس از بررسـی طرح های اولیه و امکان سنجی آن ها، از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و خیّرین کشور که علاوه بر خدمت رسانی و مشارکت در امور خیریه مایل به بهره وری اقتصادی نیز می باشند، دعوت به همکاری در این پروژه های بالقوه (Potential Projects) می نماید.