نفت و گاز

طراحی و ساخت و اجرای واحد بازیافت بخارات بنزین انبار نفت منطقه اصفهان به روش EPC
این شرکت افتخار اجرای این طرح را به عنوان اولین نمونه به شیوه "کربن فعال" در ایران با بهره جستن از مهندسین طراح و مجریان ایرانی و به کارگیری شرکت های ایتالیایی و اسپانیایی جهت تامین تجهیزات با بالاترین کیفیت را دارد که با توجه به جلوگیری از هدر رفت بخارات بنزین در زمان بارگیری و استحصال مجدد آن علاوه بر صرفه جویی ریالی موجب کاهش صدمات زیست محیطی و فیزیولوژیکی ناشی از انتشار بخار بنزین می گردد. 
همین امر باعث گردیده که در مجموع اجرای "طرح کهاب" را نه تنها دارای توجیه اقتصادی، بلکه دوستدار محیط زیست معرفی نماید.

مشخصات پروژه

۱. نام پروژه:
طراحی و ساخت و اجرای واحد بازیافت بخارات بنزین انبار نفت منطقه اصفهان به روش EPC
۲. کارفرما:
شرکت فرآورده های نفتی ایران - منطقه اصفهان
۳. تاریخ شروع:
۱۳۹۳
۴. مساحت (مترمربع):
۱۰۰۰