تاسیسات زیرساخت

احداث موتورخانه و پست برق سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پروژه اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه و پست برق سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بعنوان تاسیسات زیرساخت مرکزی این دانشگاه با قابلیت پشتیبانی آب مصرفی، تهویه مطبوع و نیرورسانی به کلیه ساختمان های موجود و همچنین طرح های توسعه سایت پردیس طی حدود شش ماه احداث و آماده بهره برداری گردید.
پروژه موتورخانه مرکزی شامل دیگهای بخار، دو دستگاه چیلر به ظرفیت 320 تن تراکمی آب خنک به همراه برجهای خنک کننده مربوطه و ...، ضمن جایگزینی سیستم های فرسوده تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های موجود، امکان مدیریت یکپارچه و بهنگام را برای تیم مدیریتی و پشتیبانی این مجموعه فراهم نموده است.

علاوه بر تأمین بموقع تجهیزات و تلاش در جهت پیشبرد اهداف پروژه طبق برنامه زمانبندی، با تکیه بر توان و تخصص تیم مهندسی این شرکت در زمینه تاسیسات بیمارستان ها و مراکز درمانی، ارائه خدمات مهندسی در زمان بهره برداری و پشتیبانی کامل از عملیات اجرا شده در پروژه جهت کاربری بی وقفه و خدمت رسانی بدون نقص از دیگر خدمات شرکت بنای راستین بوده است.
مشخصات پروژه

۱. نام پروژه: احداث موتورخانه و پست برق سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۲. کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۳. تاریخ شروع: ۱۳۹۴
۴. مساحت (مترمربع): ۳۵۰
۵. تعداد طبقات: 1
۶. نوع سازه: بتنی - فولادی