انتشار پیش نویس دستورالعمل مقابله با شيوع بيماري كرونا در كارگاه هاي پروژه هاي عمراني

پیش نویس دستورالعمل مقابله با شيوع بيماري كرونا در كارگاه هاي پروژه هاي عمراني در سایت نظام فنی و اجرائي کشور منتشر گردیده است. از دوستان دعوت می شود نسبت به بررسی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود اقدام فرمایند.


لینک دانلود دستورالعمل:

https://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/NewsView.aspx?mdid=143


بزرگداشت روز کارگر 1398