شرکت بنای راستین با اتکا به اندوخته‌های علمی، تجارب فنی و منابع انسانی کارآمد از بدو تأسیس تا کنون و با بهره‌گیری از پیش‌نیازها و موارد ذیل مترصد است تا با ایجاد سازمان یادگیرنده و تأثیرگذار موفق به ارائه خدماتی نهادینه و ماندگار در راستای توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی و عمران و آبادانی جامعه گردد :

 

1- رعایت استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقای کیفیت اجرائی پروژه‌ها در کلیه مقاطع ساخت، نگهداری و بهره‌برداری

2- دیدگاه مهندسی ارزش و مهندسی تغییر و افزایش بهره‌وری با ایجاد روش‌های نوین مدیریت

3- تعامل صادقانه و مستمر با کارفرمایان، مهندسان مشاور و کلیه طرف‌های ذینفع

4- تعهد به زمان بندی مناسب و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها

5- استقرار، اجرا و استمرار الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

6- بکارگیری منابع انسانی متخصص و کارآمد

7- رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، حفظ منابع طبیعی، حذف آلودگی‌ها از مبدأ، کنترل و کاهش ریسک‌های ایمنی و ارتقاء بهداشت شغلی در محیط کار

8- عملیاتی کردن دیدگاه پدافند غیر عامل در پروژه‌ها